Vår Process – V.I.S.I.O.N.

OGI arbetar efter en väl beprövad process vid varje förvärv. Den är uppbyggd i 6 steg och ger en bra kvalitetssäkring och förbereder det kommande arbetet med att utveckla företaget. Denna process startar i de övergripande frågorna och förutsättningarna för att genomföra affären. Efter hand ökar sedan arbetsinsatsen och detaljnivån. 6–8 månader från start till mål är ett vanligt och bra tempo. Detta är vår “V.I.S.I.O.N.” för en bra process.

Steg 1 – Vilja

Allt startar med att någon har en vilja till förändring. OGI arbetar för att ha ett kontinuerligt inflöde av sådana leads. De kommer dels från ett nätverk av mäklare men också direkt från ägare som funderar på att sälja sitt företag. Vi tar även egen direktkontakt med företag som vi tror skulle passa in i något av våra befintliga bolag. Erfarenheten har lärt oss att det krävs många leads för att komma i mål med en affär som känns helt rätt för båda parter.

Steg 2 – Interaktion

Det första som händer är ett informellt möte. Där säljaren presenterar sitt bolag och bakgrunden till försäljningen och där vi presenterar oss och vad det kan innebära att ha oss som ägare till bolaget. Efter ett sådant möte, där det känts rätt för båda parter, kommer vi in med ett indikativt bud för säljaren att ta ställningen till.

Steg 3 – Struktur

Detta steg syftar till att mejsla fram lite mer exakta villkor vad gäller själva affärsstrukturen med grundläggande frågor såsom eventuell tilläggsköpeskilling, roller för nyckelpersoner inklusive anställningsvillkor etc.

Steg 4 – Information

Efter att ha kommit överens om grundläggande villkor upprättas ett LOI (Letter of intent) som ger OGI en exklusivitet under en tidsperiod på vanligtvis 4 månader. Vi genomför då en grundlig ekonomisk och juridisk genomlysning av företaget. En så kallad Due Dilligence, ofta med hjälp av externa experter. Det är ett omfattande arbete som kräver en hel del också av säljarna. I detta steg utökar vi planeringsarbetet kring vad vi skall göra efter genomförd affär både på kort och lite längre sikt.

Steg 5 – Ordning

Efter genomförd DD fullföljs arbetet med att ta fram ett överlåtelseavtal. Att få ordning i alla detaljer. Det är i huvudsak en juridisk process. Vi vill varmt rekommendera säljare att ta professionell hjälp av en advokatbyrå med erfarenhet av denna typ av transaktioner. Det underlättar processen på ett avgörande sätt och undanröjer många möjliga framtida missförstånd. Detta steg avslutas med själva överlåtelsen.

Steg 6 – Närvaro

Vid samtliga förvärv som OGI genomför finns en tydlig vilja och idé om utveckling av verksamheten. Genom att ha haft dessa frågor närvarande genom alla steg har vi möjlighet att sätta full fart från början. Många gånger startar utvecklingsarbetet med en översyn av verksamhetens system för ledning och samordning med en aktiv närvaro av oss. Vi ser det som en stor tillgång och många gånger ett direkt krav, att säljarna fortsatt är engagerade i verksamheten även efter försäljning.