Om OGI

”Nyfikna, engagerade och ansvarstagande – för egen och andras utveckling”

Olsson Groth Invest grundades 2006 – vi firade tioårsjubileum förra året! På en parkbänk, i ett samtal mellan Jonas Olsson och Carl Groth – uppvuxna i Lund och bekanta sedan studietiden, föddes tanken på ett gemensamt mindre fastighetsbestånd.

Carl Groth, partner i Olsson Groth Invest AB:
”Vi förenades i tanken att vilja utveckla något tillsammans. Att driva företag ihop.”

Den gamla stadsdelen Kirseberg i Malmö är startplatsen för det formella samarbetet. Här inleddes det första gemensamma projektet i Olsson Groth Invest, i en verksamhet som fick namnet Junibostäder AB.

Fastigheter för olika former av vård och omsorg blev en nisch. Allt från förskolor till vårdhem för äldre och LSS-boenden för personer med funktionsnedsättning.

”Vi bestämde att köpa fastigheter – noga utvalda för sina ändamål och lägen – för att renovera och uppgradera till moderna och anpassade stödboenden. Det finns en stor grupp människor som inte har tillgång till den vanliga bostadsmarknaden, de behöver särskilt stöd i sitt boende.”

Jonas Olsson, partner i Olsson Groth Invest:
”Jag arbetade på arkitektbyrå, men var pappaledig. Min son Bruno och jag övervakade det första bygget, på Kirseberg i Malmö. Min partner Carl drev dessutom ett eget bolag. Det var arbete från morgon till kväll, veckans alla dagar, för oss båda.”

2012 förvärvades även Montagegruppen i Malmö AB.

”Vi beslutade att förvärva företagsverksamhet. Företagandet inspirerar oss och gör nytta i samhället. Glädjen att tillsammans med medarbetare göra affärer och utveckla verksamheter är en energikälla!”

Verksamhet

Olsson Groth Invest AB är en fastighets- och företagsgrupp. Vi brinner för att köpa, investera i och utveckla fastigheter och företag. Vi rekryterar och bemannar verksamheterna för att skapa dynamiska team, som kan bidra till ett bärkraftigt företagande.

Olsson Groth Invest har sitt säte i Malmö. Närheten till våra fastigheter och företag är viktig. Skåne ligger oss extra varmt om hjärtat, men genom våra verksamheter expanderar vi den geografiska marknaden när det finns möjlighet.

Och vi är inte som vilket investmentbolag som helst. Olsson Groth Invest prioriterar långsiktiga affärer och att stå på egna ben, oberoende av externa investerare. Vi återinvesterar förtjänsten från våra befintliga verksamheter för att skapa nya, fruktsamma affärer.

Medarbetare

JONAS OLSSON
Resultatfokuserad entreprenör, projekt- och processledare. Arkitekt SAR/MSA med en helhetsorienterad syn på design, ekonomi och genomförande. Jonas har en masterexamen i arkitektur från Lunds Universitet, samt studier i ämnet vid Tekniska Högskolan Ottaniemi i Helsingfors. Därtill företagsekonomiska studier. Startade Testbedstudio arkitekter efter studierna, och har även erfarenhet och en ledarutbildning från arkitektbyrån White, samt arbetat för Arkitekturmuseet i Stockholm. Har också arbetat vid Phase Eins i Berlin och Dansk Arkitektur Center samt Juul & Frost Arkitekter i Köpenhamn.

”Jag drivs starkt av samverkan och samarbeten i olika former. Blir motiverad när jag får motivera andra, och inspireras av nya möjligheter.”

CARL GROTH
Handlingsfokuserad och driftig entreprenör med mångårig erfarenhet av företagsledning och ägarskap i små och medelstora företag. Allt från The Fashion Outlet och ISL i Bryssel, till Partnergruppen, Grothbolagen, StaketLarm, Swedsecur och Montagegruppen i Malmö. Carl är samhällsvetare, från Lunds Universitet, med inriktning på ekonomi, organisation och ledning. Gjorde examensarbete på svenska företag i Santiago, Chile, och har sedan kontinuerligt förkovrat sig inom företagsutveckling. Kompetens inom strategiskt affärsarbete, med fokus på tillväxt och marknadspositionering. Kompletteras av praktisk erfarenhet av försäljnings- och förvärvsprocesser.

”Jag låter mig gärna utmanas av att arbeta i parallella processer och i intensiva skeenden. Då kommer min energi och kapacitet till nytta.”

Framtid

Det är något utmanande – och fascinerande – i att ”bygga” för framtiden! Många företagare vill se sina verksamheter utvecklas, och vi söker hela tiden nya objekt. Vi vill fortsätta den framgångsväg vi slagit in på och investera i bra fastigheter och goda företag. Även fortsättningsvis genom att återinvestera avkastning från våra befintliga verksamheter.