Investeringar

Olsson Groth Invest investerar i välskötta företag som verkar i mogna branscher. Vi är en långsiktig ägare som kan tillföra kapital, kompetens och kraft till spännande företagsutveckling. Vår portfölj innehåller följande bolag.

Junibostäder AB

Junibostäder är ett fastighetsbolag med fokus på fastigheter för olika former av vård och omsorg. Verksamheterna i fastigheterna omfattar boende med särskilt stöd som inom vård och LSS. Hyresgästerna är bla Attendo och Humana.

Beståndet, totalt ett tiotal fastigheter (oktober 2016), rymmer också lokaler för lager- och kontorsverksamhet.

Fastigheterna är belägna i Helsingborg, Husqvarna, Ljungby, Lund, Malmö, Örkelljunga och Glimåkra.

www.junibostader.se

 

Certifieringar:

Montagegruppen i Malmö AB

Montagegruppen i Malmö är Skånes ledande företag inom aktivitetsanpassad akustik och undertaks- samt specialmontage. Företaget har varit verksamt i 30 år och sysselsätter ett 30-tal anställda, som montörer, ansvariga inom kalkyl samt designrådgivning, arkitekt, projektledare och vd.

Projekt inom specialmontage bedrivs i hela Sverige och etablering i andra regioner finns med i planerna.

www.montagegruppen.com

 

Certifieringar:

StaketLarm Sverige AB

Staketlarm har varit verksamma i säkerhetsbranschen i snart 20 år och har en gedigen erfarenhet av att skräddarsy totallösningar inom avancerat områdesskydd. StaketLarms främsta kännetecken är den höga servicenivån, den stora branschkunskapen  och deras elstaket. El-staketet är digitalt och anpassat för det nordiska klimatet vilket gör det omvittnat driftsäkert.

www.staketlarm.se

 

Certifieringar:

Swedsecur AB

Swedsecur är ett kunskapsintensivt företag som startade 1990 som en avknoppning från dåvarande Ericsson. Redan då ansågs de vara en av de bästa på att integrera olika programvaror och system. Genom åren har de renodlat sin verksamhet till att mer och mer handla om systemintegration av olika IT-, larm-, passage-, övervaknings- och säkerhetslösningar, Swedsecur har kontor i Helsignborg, Malmö och Stockholm.

www.swedsecur.se

 

Certifieringar:

Tj Akustiktak AB

TJ Akustiktak är ett specialicerat företag inom byggbranschen med inriktning på undertak, installationsgolv och bullerdämpning. TJ Akustiktak är ett av de ledande undertaksföretagen i sydöstra delen av Sverige med mer än 25 års erfarenhet i branschen. De arbetar med alla i branschen förekommande fabrikat och material.

www.tj-akustitak.se

Certifieringar: